جهت نمایش بزرگ تر، بر روی تصویر کلیک کنید

کد آموزه: L1
عنوان آموزه: ماشین‌سنتر چیست؟

در این آموزه، ماشین سنتر تعریف شده است و قابلیتهای متصور برای آن برشمرده شده است.
ماشین سنتر (machining centre) به ماشین ابزاری با اساس فرزکاری گفته می شود که شرایط زیر را داشته باشد:
  • مجهز به کنترل عددی کامپیوتری (CNC)
  • قادر به انجام فرآیندهای چندگانه ماشینکاری از جمله فرزکاری، سوراخ تراشی (بورینگ)، مته زنی، قلاویزکاری و …
  • مجهز به انباره/مخزن ابزار
  • انجام خودکار (غیردستی) تعویض ابزار با استفاده از برنامه نوشته شده
  • دارای سیستم تعویض خودکار پالت (بصورت اختیاری: لزوما در همه ماشین های سنتر وجود ندارد)