جهت نمایش بزرگ تر، بر روی تصویر کلیک کنید

کد آموزه: L3
عنوان آموزه: انواع پیکربندی ماشین‌سنتر افقی

در این آموزه، انواع پیکربندی ماشین های سنتر افقی در دو بخش نمایش داده شده است.
با توجه به حالات مختلف ترکیب محورهای خطی (بدون در نظر گرفتن محورهای دورانی)، ماشین‌های سنتر افقی با پیکربندی‌های مختلفی طراحی و ساخته می‌شوند. چنانچه محورهای دورانی نیز در پیکربندی در نظر گرفته شوند، تعداد حالات بسیار بیشتری قابل طراحی خواهد بود.