جهت نمایش بزرگ تر، بر روی تصویر کلیک کنید

کد آموزه: L2
عنوان آموزه: انواع ماشین‌سنتر

در این آموزه، انواع کلی ماشین سنتر بیان شده است.
ماشین های سنتر (machining centre) بر اساس راستای اصلی اسپیندل ماشینکاری به دو دسته کلی “افقی” و “عمودی” تقسیم می شوند.
راستای اسپیندل ماشین های سنتر افقی که جهت محور Z را نمایش می دهد، بصورت “افقی” می باشد. ماشین سنتر افقی (Horizontal Machining Centre) به اختصار HMC گفته می شود.
راستای اسپیندل ماشین های سنتر عمودی که جهت محور Z را نمایش می دهد، بصورت “عمودی” می باشد. ماشین سنتر عمــودی (Vertical Machining Centre) به اختصار VMC گفته می شود.