بخش “یک برگه، یک آموزه” با هدف ارائه آموزش کوتاه یک مطلب در یک صفحه از وب طراحی و راه اندازی شده است. این بخش بصورت مداوم بروزرسانی و مطالب کلیدی مختصر مورد نیاز صنعت در آن منتشر خواهد شد.
در صورت تمایل به مشاهده مطلب آموزشی در مورد موضوع خاص در این بخش، موضوع مد نظر خود را به آدرس ایمیل info [at] machinetools.ir منعکس فرمایید.
کد آموزه: L13
عنوان آموزه: کاربری چندوجهی منتظم
Application of precision polygons_Machine tools clinic
کد آموزه: L12
عنوان آموزه: چندوجهی منتظم
Precision polygon_Machine tools clinic
کد آموزه: L11
عنوان آموزه: راهنمای بیان عدم قطعیت اندازه‌گیری (GUM)
GUM_Machine tools clinic
کد آموزه: L10
عنوان آموزه: واژه‌نامه بین‌المللی مترولوژی (VIM)
VIM_Machine tools clinic
کد آموزه: L9
عنوان آموزه: پیچ ساچمه ای لقی-صفر
Ball screw preloading_Machine tools clinic
کد آموزه: L8
عنوان آموزه: پیچ ساچمه ای چیست؟
Ball screw_Machine tools clinic
کد آموزه: L7
عنوان آموزه: انواع محرک (درایو) اسپیندل ماشین ابزار
Tool spindle drive system_Machine tools clinic
کد آموزه: L6
عنوان آموزه: دمای مرجع استاندارد
Standard Reference Temperature_Machine tools clinic
کد آموزه: L5
عنوان آموزه: مرجع آزمون های دقتی-عملکردی ماشین‌های سنتر
Testing of machining centres_Machine tools clinic-01
کد آموزه: L4
عنوان آموزه: انواع پیکربندی ماشین‌سنتر عمودی
Configurations of VMC_P1_Machine tools clinic
کد آموزه: L3
عنوان آموزه: انواع پیکربندی ماشین‌سنتر افقی
Configurations of HMC_P1_Machine tools clinic
کد آموزه: L2
عنوان آموزه: انواع ماشین‌سنتر
Types of machining centres_Machine tools clinic
کد آموزه: L1
عنوان آموزه: ماشین‌سنتر چیست؟
What is a machining centre_Machine tools clinic