جهت نمایش بزرگ تر، بر روی تصویر کلیک کنید

کد آموزه: L5
عنوان آموزه: مرجع آزمون های دقتی-عملکردی ماشین‌های سنتر

در این آموزه، مهم ترین مرجع مورد استفاده جهت ارزیابی دقتی-عملکردی انواع ماشین های سنتر نمایش داده شده است.

جهت آزمون و ارزیابی دقتی ماشین‌های سنتر از سری استانداردهای ISO 10791 استفاده می‌شود. این استانداردها مراجع بین‌المللی پذیرفته شده در سطح جهانی می‌باشند. کاربری قسمت‌های مختلف این سری استاندارد به شرح زیر می‌باشد:

ISO 10791-1 الی ISO 10791-3: آزمون‌های هندسی انواع ماشین‌سنتر

ISO 10791-4: آزمون موقعیت‌یابی محورهای خطی و دورانی ماشین‌سنتر

ISO 10791-5: آزمون درستی و تکرارپذیری موقعیت‌یابی پالت‌های کارگیر

ISO 10791-6: آزمون سرعت و میان‌یابی محورهای ماشین‌سنتر

ISO 10791-7: آزمون و ارزیابی دقتی ماشینکاری چندمحوره توسط ماشین‌سنتر

ISO 10791-8: ارزیابی عملکرد کانتورتراشی ماشین‌سنتر در صفحات مختصات سه‌گانه

ISO 10791-9: ارزیابی زمان انجام تعویض ابزار و تعویض پالت در ماشین‌سنتر

ISO 10791-10: ارزیابی تابیدگی و پیچش حرارتی ماشین‌سنتر