جهت نمایش بزرگ تر، بر روی تصویر کلیک کنید

کد آموزه: L6
عنوان آموزه: دمای مرجع استاندارد

در این آموزه، توضیحاتی پیرامون دمای مرجع استاندارد برای تعیین مشخصات و ویژگیهای فیزیکی قطعات و اندازه گیری ابعادی آن ارائه شده است.
طبق توافق بین‌المللی مندرج در استاندارد ISO 1، دمای مرجع جهت تعیین ویژگی‌های ابعادی و هندسی قطعات ۲۰ درجه سلسیوس می‌باشد. بدین ترتیب اندازه‌ها و تلرانس‌های مندرج در نقشه‌های فنی در این دما داده می‌شود. بدیهی است که اندازه‌گیری قطعات نیز باید در همین دما انجام شود چرا که با انحراف از این دما، قطعات دچار تغییر اندازه می‌شوند.
چنانچه اندازه‌گیری در دمایی متفاوت از ۲۰ درجه سلسیوس انجام شود، لازم است که نتایج در دمای ۲۰ درجه گزارش شوند و افزایش و کاهش ابعادی ناشی از تفاوت دما در آن لحاظ شود.
با توجه به اهمیت موضوع، استاندارد ISO 1 اولین استانداردی است که توسط سازمان ایزو منتشر شده است.