جهت نمایش بزرگ تر، بر روی تصویر کلیک کنید

کد آموزه: L9
عنوان آموزه: پیچ ساچمه‌ای لقی-صفر

در این آموزه، کلیاتی در مورد نحوه کاهش لقی موجود در پیچ ساچمه ای یا بال اسکرو ارائه شده است.
یکی از معایب مکانیزم‌های مکانیکی از جمله پیچ‌ها، “لقی” ناشی از تغییر جهت حرکت از مثبت به منفی و یا بالعکس می‌باشد. جهت کاهش بیشینه این لقی از سیستم‌هایی برای ایجاد پیش‌بار یا preload استفاده می‌شود که به آن‌ها “ضد لقی (anti backlash)” و یا “لقی-صفر (zero-backlash)” گفته می‌شود.
انوع سیستم‌های ضد لقی مورد استفاده در پیچ های ساچمه‌ای عبارتند از:
– استفاده از دو نیم مهره و اسپیسر در بین آن ها
– استفاده از ساچمه های با قطر بزرگ تر از اندازه معمول
– ایجاد یک گام بزرگ تر در  وسط مهره پیچ