جهت نمایش بزرگ تر، بر روی تصویر کلیک کنید

کد آموزه: L10
عنوان آموزه: واژه‌نامه بین‌المللی مترولوژی (VIM)

در این آموزه، واژه‌نامه بین‌المللی مترولوژی (VIM) معرفی می شود.
واژه‌نامه معروف به VIM کلیه واژگان و مفاهیم پایه و عمومی مورد نیاز و کاربردی در مترولوژی (علم اندازه‌گیری و کاربردهای آن) را فارغ از نوع کمیت تعریف و تشریح می‌کند.
این سند در پنج بند اصلی نگاشته شده است:
– کمیت‌ها و یکاها
– اندازه‌گیری
– تجهیزات اندازه‌گیری
– ویژگی‌های تجهیزات اندازه‌گیری
– استانداردها و مراجع اندازه‌گیری (اتالون)
با توجه به اهمیت و جامعیت موضوع، هشت سازمان بین‌المللی در تدوین این واژه نامه به‌صورت مشترک همکاری نموده اند:
BIPM، IEC، IFCC، ISO، IUPAC، IUPAP، OIML و ILAC
این واژه‌نامه با محوریت دفتر بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها (BIPM) تهیه و سامان‌دهی شده است.