جهت نمایش بزرگ تر، بر روی تصویر کلیک کنید

کد آموزه: L11
عنوان آموزه: راهنمای بیان عدم قطعیت اندازه‌گیری (GUM)

در این آموزه، راهنمای بیان عدم قطعیت اندازه‌گیری (GUM) معرفی می شود.
سند GUM نحوه ارزیابی، تخمین و بیان عدم قطعیت اندازه‌گیری را فارغ از نوع کمیت اندازه‌گیری شونده ارائه می‌نماید. این راهنما قوانینی را برای بیان عدم قطعیت اندازه‌گیری ارائه می‌نماید که به صورت گسترده در استانداردسازی، کالیبراسیون، تایید صلاحیت آزمایشگاه‌ها و خدمات مترولوژیکی کاربرد دارند.
هدف اصلی از نگارش این راهنما را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:
– ایجاد وحدت رویه در تخمین عدم قطعیت اندازه‌گیری در جهان
– ارائه اطلاعات از منابع خطای هر فرآیند اندازه‌گیری
– امکان مقایسه بین‌المللی نتایج اندازه‌گیری
با توجه به اهمیت و جامعیت موضوع، هفت سازمان بین‌المللی در تدوین این راهنما به‌صورت مشترک همکاری نموده اند:
BIPM، IEC، IFCC، ISO، IUPAC، IUPAP  و OIML
این راهنما با محوریت دفتر بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها (BIPM) تهیه و سامان‌دهی شده است.