جهت نمایش بزرگ تر، بر روی تصویر کلیک کنید

کد آموزه: L12
عنوان آموزه: چندوجهی منتظم

در این آموزه، سنجه ای به نام چندوجهی منتظم معرفی می شود.
چندوجهی منتظم یا precision polygon یکی از انواع سنجه‌های مترولوژیکی است که دارای سطوح دقیق در پیرامون خود می‌باشد که با یکدیگر زاویه دقیق معلومی را می‌سازند و به عنوان بازتابنده نور از آن‌ها استفاده می‌شود.
چندوجهی‌های منتظم براساس تعداد سطوح مبنا و هم‌چنین وجود و عدم وجود بدنه محافظ دور سطوح مبنا شناخته می‌شوند.