جهت نمایش بزرگ تر، بر روی تصویر کلیک کنید

کد آموزه: L13
عنوان آموزه: کاربری چندوجهی منتظم

در این آموزه، کاربری سنجه چندوجهی منتظم در کالیبراسیون میزهای ایندکسی مترولوژی و میزهای ماشین ابزار تشریح می شود.
چندوجهی منتظم یا precision polygon سنجه‌ای است که به همراه اتوکالیماتور و یا دستگاه لیزر برای کالیبره نمودن میزهای ایندکسی دقیق از جمله میزهای ماشین‌های ابزار و هم‌چنین میزهای مترولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این سنجه در آزمون موقعیت‌یابی زاویه‌ای (angular positioning) انواع کلگی‌ها و اسپیندل‌های ماشین‌های ابزار CNC و ماشین‌های اندازه‌گیری نیز استفاده می‌شود.