کد دوره: MTM001

عنوان دوره: اصول و مبانی آزمون‌های ماشین‌ابزار

در این دوره آموزشی کلیات آزمون‌های قابل انجام بر انواع ماشین‌ابزار و اهمیت وجودی آن‌ها تشریح می‌شود. در این دوره به همه آزمون‌های متداول در جهان برای خطایابی ماشین‌های ابزار بر اساس سری اسناد ایزو ۲۳۰ اشاره و همچنین کاربرد هر یک از آزمون‌ها تشریح می‌شود.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAmore info machinetools clinic GREEN with grey background
MTM002 training coursemore info machinetools clinic RED with grey background
کد دوره: MTM002

عنوان دوره: آزمون‌های هندسی ماشین‌ابزار

در این دوره آموزشی پس از تشریح ساختار کلی ماشین‌ابزار، انواع خطاهای هندسی ممکن برای ماشین تشریح می‌شود. اثر این خطاها بر روی قطعه ماشینکاری شده تبیین می‌شود. نحوه اندازه‌گیری و برآورد این خطاها بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ISO 230-1 توصیف و راه‌های کاهش و یا برطرف نمودن آن‌ها نیز ارائه می‌شود. به صورت خلاصه، به انواع تجهیزات مورد استفاده برای اندازه‌گیری خطاهای هندسی نیز اشاره می‌شود.

کد دوره: MTM003

عنوان دوره: آزمون‌های موقعیت‌یابی ماشین‌های ابزار کنترل عددی

در این دوره آموزشی پس از تشریح ساختار حرکتی یک محور خطی و دورانی مجهز به کنترل عددی و نحوه موقعیت‌یابی آن، انواع پارامترها و خطاهای موقعیت‌یابی بر اساس استانداردهای معتبر بین‌المللی از جمله ISO 230-2 و VDI 3441 ارائه می‌شود. در ادامه، اثر هر یک از پارامترهای خطا بر روی عملکرد ماشین تشریح می‌شود. علل به وجود آورنده هر یک از خطاها تشریح و نحوه جبران و کاهش احتمالی آن بر روی کنترلر توضیح داده می‌شود. مولفه‌های محیطی که ماشین در آن فعالیت دارد و اثر آن بر روی خطاهای موقعیت‌یابی نیز از دیگر مباحث این دوره می‌باشد.

۸ _۵۰۰ mini resized for machinetools.ir websitemore info machinetools clinic GREEN with grey background
MTM004 training course for machinetools.ir websitemore info machinetools clinic RED with grey background
کد دوره: MTM004

عنوان دوره: خطایابی ماشین‌ابزار توسط آزمون‌های میان‌یابی خطی و دایره‌ای (آزمون میل‌ساچمه یا بال بار)

در این دوره آموزشی پس از تشریح چگونگی حرکت همزمان دو یا چند محور خطی و دورانی جهت ایجاد کانتورهای متفاوت، انواع آزمون‌های قابل انجام تشریح می‌شود. سپس پارامترها و خطاهای آزمون‌های میان‌یابی خطی و دایره‌ای بر اساس استانداردهای روز بین‌المللی از جمله ISO 230-4 و ISO 230-6 ارائه می‌شود. در ادامه، اثر هر یک از پارامترهای خطا بر روی عملکرد ماشین تشریح و علل به وجود آورنده هر یک از خطاها تبیین و نحوه جبران و کاهش احتمالی آن بر روی ماشین توضیح داده می‌شود.

کد دوره: MTM005

عنوان دوره: معرفی تجهیزات اندازه‌گیری مورد استفاده در آزمون هندسی ماشین‌ابزار

در این دوره آموزشی انواع سنجه‌ها، ابزارآلات و تجهیزات اندازه‌گیری مورد استفاده در انجام آزمون‌های هندسی ماشین‌ابزار معرفی می‌شود. تشریح کاربرد هر یک از تجهیزات مذکور در آزمون‌های هندسی ماشین‌ابزار دیگر بخش این دوره می‌باشد. کلاس دقتی و عدم قطعیت متداول این تجهیزات نیز بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای بین‌المللی بررسی می‌شود و در انتها نحوه انتخاب تجهیزات و ادوات اندازه‌گیری متناسب با تلرانس‌های هر ماشین توضیح داده می‌شود.

۱۰ - ۵۰۰ resized for machinetools.ir websitemore info machinetools clinic GREEN with grey background
MTM005 training course for machinetools.ir websitemore info machinetools clinic RED with grey background
کد دوره: MTM006

عنوان دوره: آزمون ماشین‌های تراش افقی سنتی (دستی)

در این دوره آموزشی بر اساس استانداردهای بین المللی متداول از جمله ISO 1708 انواع آزمون‌های هندسی و عملکردی قابل انجام بر روی ماشین‌های تراش افقی سنتی تشریح می‌شود. میزان خطای مجاز هر آزمون نیز بررسی و علل بوجود آورنده هر خطا و روش‌های کاهش احتمالی آن‌ها نیز تبیین می‌شود.

کد دوره: MTM007

عنوان دوره: آزمون ماشین‌های تراش عمودی سنتی (کاروسل دستی)

در این دوره آموزشی بر اساس استانداردهای بین المللی متداول از جمله ISO 3655 انواع آزمون‌های هندسی و عملکردی قابل انجام بر روی ماشین‌های تراش عمودی سنتی تشریح می‌شود. میزان خطای مجاز هر آزمون نیز بررسی و علل بوجود آورنده هر خطا و روش‌های کاهش احتمالی آن‌ها نیز تبیین می‌شود.

MTM007 training coursemore info machinetools clinic GREEN with grey background
MTM008 training course.pngmore info machinetools clinic RED with grey background
کد دوره: MTM008

عنوان دوره: آزمون ماشین‌های تراش افقی کنترل عددی و سنترهای تراشکاری افقی

در این دوره آموزشی پس از تشریح ساختار ماشین‌های تراش افقی مجهز به کنترل عددی، انواع آزمون‌های هندسی، موقعیت‌یابی، میان‌یابی و عملکردی قابل انجام بر این نوع ماشین بر اساس سری استانداردهای ISO 13041 تشریح می‌شود. میزان خطای مجاز هر آزمون نیز بررسی و علل بوجود آورنده هر خطا و روش‌های کاهش احتمالی آن‌ها نیز تبیین می‌شود.

کد دوره: MTM009

عنوان دوره: آزمون ماشین‌های تراش عمودی کنترل عددی و سنترهای تراشکاری عمودی (کاروسل CNC)

در این دوره آموزشی پس از تشریح ساختار ماشین‌های تراش عمودی مجهز به کنترل عددی، انواع آزمون‌های هندسی، موقعیت‌یابی، میان‌یابی و عملکردی قابل انجام بر این نوع ماشین بر اساس سری استانداردهای ISO 13041 تشریح می‌شود. میزان خطای مجاز هر آزمون نیز بررسی و علل بوجود آورنده هر خطا و روش‌های کاهش احتمالی آن‌ها نیز تبیین می‌شود.

MTM009 training course.pngmore info machinetools clinic GREEN with grey background
MTM010 training course for machinetools.ir horizontal millingmore info machinetools clinic RED with grey background
کد دوره: MTM010

عنوان دوره: آزمون ماشین‌های فرز افقی

در این دوره آموزشی ساختار انواع ماشین فرز افقی سنتی و کنترل عددی بررسی می‌شود. در ادامه آزمون‌های هندسی، موقعیت‌یابی و عملکردی ماشین‌های فرز افقی با پیکربندی‌های مختلف بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای بین‌المللی ISO 1701، ISO 1984 و … تشریح و میزان خطای مجاز هر آزمون نیز به بحث گذاشته می‌شود.

کد دوره: MTM011

عنوان دوره: آزمون ماشین‌های فرز عمودی

در این دوره آموزشی ساختار انواع ماشین فرز عمودی سنتی و کنترل عددی بررسی می‌شود. در ادامه آزمون‌های هندسی، موقعیت‌یابی و عملکردی ماشین‌های فرز عمودی با پیکربندی‌های مختلف بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای بین‌المللی ISO 1701، ISO 1984 و … تشریح و میزان خطای مجاز هر آزمون نیز به بحث گذاشته می‌شود.

MTM011 training course for machinetools.ir vertical millingmore info machinetools clinic GREEN with grey background
MTM012 training course gantry and portal milling machinesmore info machinetools clinic RED with grey background
کد دوره: MTM012

عنوان دوره: آزمون ماشین‌های فرز دروازه‌ای

در این دوره آموزشی ساختار انواع ماشین فرز دروازه‌ای شامل نوع پل‌ثابت و نوع پل‌متحرک بررسی می‌شود. در ادامه آزمون‌های هندسی، موقعیت‌یابی و عملکردی ماشین‌های فرز افقی با پیکربندی‌های مختلف بر اساس آخرین ویرایش سری استانداردهای بین‌المللی ISO 8636 تشریح و میزان خطای مجاز هر آزمون نیز به بحث گذاشته می‌شود.

کد دوره: MTM013

عنوان دوره: آزمون ماشین‌های سنتر افقی

در این دوره آموزشی پس از تشریح انواع ماشین‌سنتر افقی، تفاوت آن با ماشین‌های فرز افقی یادآوری می‌شود. در ادامه آزمون‌های هندسی، آزمون‌های موقعیت‌یابی محورهای خطی و دورانی، آزمون‌های میان‌یابی خطی و دایره‌ای حرکت همزمان محورها، آزمون‌های اثرات حرارتی، آزمون‌های ماشینکاری به همراه تلرانس‌های مندرج در استاندارد سری ISO 10791 تشریح می‌شود.

MTM010 training coursemore info machinetools clinic GREEN with grey background
MTM011 training coursemore info machinetools clinic RED with grey background
کد دوره: MTM014

عنوان دوره: آزمون ماشین‌های سنتر عمودی

در این دوره آموزشی پس از تشریح انواع ماشین‌سنتر عمودی، تفاوت آن با ماشین‌های فرز عمودی یادآوری می‌شود. در ادامه آزمون‌های هندسی، آزمون‌های موقعیت‌یابی محورهای خطی و دورانی، آزمون‌های میان‌یابی خطی و دایره‌ای حرکت همزمان محورها، آزمون‌های اثرات حرارتی، آزمون‌های ماشینکاری به همراه تلرانس‌های مندرج در استاندارد سری ISO 10791 تشریح می‌شود.

کد دوره: MTM015

عنوان دوره: آزمون ماشین‌های سوراخ‌تراش (بورینگ)

در این دوره آموزشی پس از تشریح انواع ماشین‌‌های سوراخ‌تراش (بورینگ)، تفاوت آن با ماشین‌های فرز افقی و ماشین‌های سنتر افقی یادآوری می‌شود. در ادامه آزمون‌های هندسی، آزمون‌های موقعیت‌یابی محورهای خطی و دورانی، آزمون‌های میان‌یابی خطی و دایره‌ای حرکت همزمان محورها، آزمون‌های اثرات حرارتی، آزمون‌های ماشینکاری به همراه تلرانس‌های مندرج در سری استانداردهای ISO 3070 تشریح می‌شود.

MTM012 training coursemore info machinetools clinic GREEN with grey background
MTM016 training course for machinetools.ir website Surface grinding machinemore info machinetools clinic RED with grey background
کد دوره: MTM016

عنوان دوره: آزمون ماشین‌های سنگ تخت

در این دوره آموزشی ساختار انواع ماشین‌های سنگزنی مورد استفاده برای پرداختکاری قطعات مسطح معرفی می‌شود. در ادامه آزمون‌های هندسی، موقعیت‌یابی و عملکردی انواع ماشین‌های سنگ تخت با پیکربندی‌های مختلف با اسپیندل‌های چرخ سنگ افقی و عمودی بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای بین‌المللی ISO 1985، ISO 1986-1 و ISO 4703 تشریح و میزان خطای مجاز هر آزمون نیز به بحث گذاشته می‌شود.

کد دوره: MTM017

عنوان دوره: آزمون ماشین‌های سنگ محور

در این دوره آموزشی ساختار انواع ماشین‌های سنگزنی مورد استفاده برای پرداختکاری قطعات گرد و استوانه‌ای معرفی می‌شود. در ادامه آزمون‌های هندسی، موقعیت‌یابی و عملکردی انواع ماشین‌های سنگ محور با پیکربندی‌های مختلف برای سنگزنی‌های داخلی و خارجی بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای بین‌المللی ISO 2433 و ISO 2407 تشریح و میزان خطای مجاز هر آزمون نیز به بحث گذاشته می‌شود.

MTM017 training course for machinetools.ir website cylindrical grindingmore info machinetools clinic GREEN with grey background
MTM018 training course for machinetools.ir website centerless grindingmore info machinetools clinic RED with grey background
کد دوره: MTM018

عنوان دوره: آزمون ماشین‌های سنگ بدون مرغک (سنگزنی سنترلس)

در این دوره آموزشی ساختار انواع ماشین‌های سنگ مورد استفاده برای عملیات سنگزنی بدون مرغک (سنترلس) معرفی می‌شود. در ادامه آزمون‌های هندسی، موقعیت‌یابی و عملکردی این نوع ماشین‌ بر اساس آخرین ویرایش استاندارد بین‌المللی ISO 3875 تشریح و میزان خطای مجاز هر آزمون نیز به بحث گذاشته می‌شود.

کد دوره: MTM019

عنوان دوره: آزمون ماشین‌های تخلیه الکتریکی غوطه‌وری (اسپارک)

در این دوره آموزشی ساختار انواع ماشین‌های EDM غوطه‌وری معروف به اسپارک که در صنایع قالب‌سازی کاربرد فراوان دارند، معرفی می‌شوند. در ادامه آزمون‌های هندسی، موقعیت‌یابی و عملکردی انواع ماشین‌های تخلیه الکتریکی غوطه‌وری بر اساس آخرین ویرایش سری استانداردهای بین‌المللی ISO 11090 تشریح و میزان خطای مجاز هر آزمون نیز به بحث گذاشته می‌شود.

MTM019 training course for machinetools.ir website EDMmore info machinetools clinic GREEN with grey background
MTM020 training course for machinetools.ir website wirecutmore info machinetools clinic RED with grey background
کد دوره: MTM020

عنوان دوره: آزمون ماشین‌های تخلیه الکتریکی برش سیمی (وایرکات)

در این دوره آموزشی ساختار انواع ماشین‌های EDM برش سیمی معروف به اسپارک که در برش دقیق قطعات کاربرد دارند، معرفی می‌شوند. در ادامه آزمون‌های هندسی، موقعیت‌یابی و عملکردی انواع ماشین‌های تخلیه الکتریکی برش سیمی بر اساس آخرین ویرایش استاندارد بین‌المللی ISO 14137 تشریح و میزان خطای مجاز هر آزمون نیز به بحث گذاشته می‌شود.

جهت اطلاع از دوره های جدید، اطلاعات خود را وارد نمایید