کلینیک ماشین ابزار برای کارشناسان، متخصصان و مدیران شرکتها و مجموعه های تولیدی دوره های آموزشی تخصصی برگزار می نماید.
دوره های حضوری
دوره های غیرحضوری
جهت اطلاع از آخرین کارگاه ها و دوره های آموزشی، اطلاعات خود را وارد نمایید