کد دوره: DM001

عنوان دوره: مفاهیم و واژگان اندازه‌شناسی (VIM) با رویکرد اندازه‌گیری ابعادی


کلیات دوره:
در این دوره آموزشی واژگان متداول در مترولوژی بر اساس استاندارد فرابین‌المللی VIM ارائه و مفاهیم هر یک از آن‌ها برای اندازه‌گیری ابعادی تشریح می‌شود. استاندارد VIM حاوی واژگان و تعاریف مورد استفاده در مترولوژی می‌باشد که با همکاری ۸ سازمان بین‌المللی فعال در حوزه‌های مختلف استانداردسازی، تدوین شده است.

هدف دوره:
هدف این دوره، آشناسازی مخاطبان با مفاهیم پایه اندازه‌گیری و مترولوژی با رویکرد اندازه‌گیری ابعادی می‌باشد.

مخاطبان دوره:
– مهندسان و تکنسین‌های آزمایشگاه‌های اندازه‌گیری ابعادی
– کارشناسان و مدیران فنی و ارشد آزمایشگاه‌های اندازه‌گیری متقاضی تایید صلاحیت طبق استاندارد ISO/IEC 17025
– مهندسان و تکنسین‌های واحدهای مترولوژی، تست و کالیبراسیون ماشین‌ابزار
– کارشناسان شرکت‌های مهندسی و سازمان‌های تولیدی

خلاصه سیلابس دوره:
– معرفی استاندارد VIM
– مروری اجمالی بر کمیت‌ها و یکاهای اصلی اندازه‌گیری
– تشریح مفاهیم پایه مهندسی اندازه‌گیری شامل اندازه‌گیری، اندازه‌شناسی (مترولوژی)، اندازه‌ده، روش اندازه‌گیری، نتیجه اندازه‌گیری، مقدار واقعی، مقدار واقعی قراردادی، درستی اندازه‌گیری، دقت اندازه‌گیری، خطای اندازه‌گیری، خطای سیستماتیک، خطای اتفاقی (رندوم)، تکرارپذیری اندازه‌گیری، تجدیدپذیری اندازه‌گیری، عدم قطعیت اندازه‌گیری، کالیبراسیون، زنجیره کالیبراسیون، قابلیت ردیابی مترولوژیکی و …
– تشریح مفاهیم تجهیزات اندازه‌گیری شامل وسیله اندازه‌گیری، سیستم اندازه‌گیری، ترنسدیوسر اندازه‌گیری، سنسور، آشکارساز، تنظیم وسیله اندازه‌گیری، دامنه کاری وسیله اندازه‌گیری، تفکیک‌پذیری وسیله اندازه‌گیری، حساسیت سیستم اندازه‌گیری، رانش دستگاه اندازه‌گیری، نمودار کالیبراسیون، منحنی کالیبراسیون و …
– تشریح مفاهیم استانداردها، اتالون‌ها و مراجع اندازه‌گیری شامل استانداردهای مرجع، استانداردهای مرجع ملی، استانداردهای مرجع بین‌المللی، استانداردهای اندازه‌گیری اولیه، استانداردهای اندازه‌گیری ثانویه، استانداردهای اندازه‌گیری مرجع، استانداردهای اندازه‌گیری کاری، کالیبراتور، ماده مرجع (RM)، ماده مرجع گواهی شده (CRM) و …
– ارائه مثال‌های کاربردی از مفاهیم ارائه شده در زمینه اندازه‌گیری ابعادی
– نمایش گواهی‌نامه‌های کالیبراسیون دستگاه‌های اندازه‌گیری ابعادی
– نحوه استفاده از اطلاعات مندرج در گواهی‌نامه‌های کالیبراسیون تجهیزات و دستگاه‌های اندازه‌گیری ابعادی

پیش‌نیاز دوره:
– آشنایی کلی با وسایل و تجهیزات اندازه‌گیری

مدت دوره:
۸ ساعت

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برگزاری این دوره با کلینیک ماشین ابزار تماس بگیرید.