کد دوره: DM003

عنوان دوره: مفاهیم اندازه‌گذاری و رواداری‌های هندسی (تلرانس‌های هندسی – GD&T)


کلیات دوره:
در این دوره آموزشی اهمیت و اصول تلرانس‌های هندسی قطعات مهندسی بررسی می‌شود. نحوه نمایش انواع تلرانس هندسی بر روی نقشه‌های فنی، مفهوم هر یک و دسته‌بندی موضوعی آن‌ها بر اساس استانداردهای متداول بین‌المللی از جمله ISO 1101، ISO 5458، ISO 5459، ASME Y 14.5 و … تشریح می‌شوند و کاربردهای هر یک از این پارامترها نیز بررسی می‌شود.

هدف دوره:
هدف این دوره، آشناسازی مخاطبان با مفاهیم اساسی تلرانس‌های هندسی می‌باشد.

مخاطبان دوره:
– مهندسان و تکنسین‌های آزمایشگاه‌های آزمون‌های ابعادی و کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری ابعادی
– مهندسان و تکنسین‌های واحدهای مترولوژی، تست و کالیبراسیون ماشین‌ابزار
– کارشناسان طراحی و مدل‌سازی شرکت‌های مهندسی و سازمان‌های تولیدی
– مهندسان و تکنسین‌های واحد کنترل کیفیت شرکت‌های مهندسی و سازمان‌های تولیدی
– مهندسان و تکنسین‌های واحد ماشینکاری و تولید شرکت‌های مهندسی و سازمان‌های تولیدی

خلاصه سیلابس دوره:
– مقدمه‌ای بر اهمیت و دلیل وجود تلرانس‌های هندسی
– تعریف محدوده‌های تلرانسی
– تشریح سطوح “مبنا” بر اساس استاندارد ISO 5459
– تعریف صفحات “تقاطع” و “راستا” و تشریح کاربرد آن‌ها در نقشه‌های فنی و تلرانس‌گذاری هندسی
– تشریح تلرانس‌های “فرم” شامل مستقیم بودن (Straightness)، تختی (Flatness)، گردی (Roundness)، استوانه‌ای بودن (Cylindricity)، و پروفیل (Profile any line and profile any surface) بر اساس استانداردهای ISO 1101، ASME Y 14.5 و سری ISO 12780 و سری ۱۲۷۸۱ و ISO 4291 و سری ISO 12181 و سری ISO 12180
– تشریح تلرانس‌های “راستا” شامل توازی (Parallelism)، تعامد (Perpendicularity)، زاویه‌دار بودن (Angularity)، و پروفیل (Profile any line and profile any surface) بر اساس استانداردهای ISO 1101 و ASME Y 14.5
– تشریح تلرانس‌های “مکان” شامل موقعیت (Position)، هم‌مرکزی (Concentricity)، هم‌محوری (Coaxiality)، تقارن (Symmetry)، و پروفیل (Profile any line and profile any surface) بر اساس استانداردهای ISO 1101 و ASME Y 14.5 و ISO 5458
– تشریح تلرانس‌های “لنگی” شامل لنگی دایروی (Circular run-out) و لنگی کل (Total run-out) بر اساس استانداردهای ISO 1101 و ASME Y 14.5

پیش‌نیاز دوره:
– آشنایی با نقشه‌خوانی فنی قطعات مهندسی

مدت دوره:
۱۶ ساعت

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برگزاری این دوره با کلینیک ماشین ابزار تماس بگیرید.