کد دوره: DM004

عنوان دوره: روش‌های اندازه‌گیری و بازرسی تلرانس‌های هندسی


کلیات دوره:
در این دوره آموزشی پس از مرور کلی تلرانس‌های هندسی، نحوه اندازه‌گیری تلرانس‌های هندسی مندرج در نقشه‌های فنی توسط روش‌های سنتی و مدرن اندازه‌گیری تشریح می‌شود. همچنین نحوه ارزیابی نتایج اندازه‌گیری جهت تایید و رد قطعات نیز به بحث گذاشته می‌شود. آگاهی از تلرانس‌های هندسی و تجهیزات اندازه‌گیری ابعادی عمومی از پیش‌نیازهای این دوره می‌باشد.

هدف دوره:
هدف این دوره، آشناسازی مخاطبان با نحوه اندازه‌گیری تلرانس‌های هندسی می‌باشد.

مخاطبان دوره:
– مهندسان و تکنسین‌های آزمایشگاه‌های آزمون‌های ابعادی و کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری ابعادی
– مهندسان و تکنسین‌های واحدهای مترولوژی، تست و کالیبراسیون ماشین‌ابزار
– کارشناسان طراحی و مدل‌سازی شرکت‌های مهندسی و سازمان‌های تولیدی
– مهندسان و تکنسین‌های واحد کنترل کیفیت شرکت‌های مهندسی و سازمان‌های تولیدی
– مهندسان و تکنسین‌های واحد ماشینکاری و تولید شرکت‌های مهندسی و سازمان‌های تولیدی

خلاصه سیلابس دوره:
– مرور کلی مفهوم تلرانس‌های هندسی
– تشریح روش‌های اندازه‌گیری تلرانس مستقیم بودن (Straightness)
– تشریح روش‌های اندازه‌گیری تلرانس تختی (Flatness)
– تشریح روش‌های اندازه‌گیری تلرانس گردی (Roundness)
– تشریح روش‌های اندازه‌گیری تلرانس استوانه‌ای بودن (Cylindricity)
– تشریح روش‌های اندازه‌گیری تلرانس پروفیل (Profile any line and profile any surface)
– تشریح روش‌های اندازه‌گیری تلرانس توازی (Parallelism)
– تشریح روش‌های اندازه‌گیری تلرانس تعامد (Perpendicularity)
– تشریح روش‌های اندازه‌گیری تلرانس زاویه‌دار بودن (Angularity)
– تشریح روش‌های اندازه‌گیری تلرانس موقعیت (Position)
– تشریح روش‌های اندازه‌گیری تلرانس استوانه‌ای بودن (Cylindricity)
– تشریح روش‌های اندازه‌گیری تلرانس هم‌مرکزی (Concentricity)
– تشریح روش‌های اندازه‌گیری تلرانس هم‌محوری (Coaxiality)
– تشریح روش‌های اندازه‌گیری تلرانس تقارن (Symmetry)
– تشریح روش‌های اندازه‌گیری تلرانس لنگی محوری و دایروی (Run-out)
– ارزیابی نتایج اندازه‌گیری و بازرسی تلرانس‌های هندسی

پیش‌نیاز دوره:
– آشنایی با نقشه‌خوانی فنی قطعات مهندسی
– آشنایی با تلرانس‌های هندسی
– آشنایی با تجهیزات اندازه‌گیری ابعادی

مدت دوره:
۱۶ ساعت

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برگزاری این دوره با کلینیک ماشین ابزار تماس بگیرید.