کد دوره: DM005

عنوان دوره: اصول کارکرد و کاربرد تجهیزات اندازه‌گیری ابعادی


کلیات دوره:
در این دوره آموزشی انواع سنجه‌ها، ابزارآلات و تجهیزات اندازه‌گیری سنتی و مدرن مورد استفاده در انجام آزمون‌های ابعادی معرفی می‌شود. تشریح کاربرد هر یک از تجهیزات مذکور در اندازه‌گیری‌های مختلف جهت ارزیابی تلرانس‌های ابعادی و هندسی دیگر بخش این دوره می‌باشد. کلاس دقتی و عدم قطعیت متداول این تجهیزات نیز بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای بین‌المللی بررسی می‌شود و در انتها نحوه انتخاب تجهیزات و ادوات اندازه‌گیری متناسب با تلرانس‌های قطعات توضیح داده می‌شود.

هدف دوره:
هدف این دوره، آشناسازی مخاطبان با تجهیزات متداول اندازه‌گیری ابعادی و نحوه کاربری آن‌ها می‌باشد.

مخاطبان دوره:
– مهندسان و تکنسین‌های آزمایشگاه‌های اندازه‌گیری ابعادی
– مهندسان و تکنسین‌های واحدهای مترولوژی، تست و کالیبراسیون ماشین‌ابزار
– مهندسان و تکنسین‌های واحد کنترل کیفیت شرکت‌های مهندسی و سازمان‌های تولیدی
– مهندسان و تکنسین‌های واحد ماشینکاری و تولید شرکت‌های مهندسی و سازمان‌های تولیدی
– مدیران و کارشناسان شرکت‌های مهندسی و سازمان‌های تولیدی

خلاصه سیلابس دوره:
– معرفی و تشریح کاربرد انواع سنجه‌ها و اتالونها و استانداردهای مرجع مورد استفاده در کالیبراسیون تجهیزات و آزمون‌های ابعادی شامل بلوک‌های سنجه، سنجه‌های زاویه، شمشه مرجع، گونیای مرجع، کره مرجع، غلتک مرجع، چندوجهی منتظم (precision polygon)، میل‌ساچمه دوطرفه (double ball bar)، تختی‌سنج نوری (optical flat)، موازی‌سنج نوری (optical parallel) و …
– معرفی و تشریح کاربرد انواع وسایل اندازه‌گیری دستی متداول مورد استفاده در آزمون‌های ابعادی و کنترل کیفیت ابعادی قطعات مهندسی شامل انواع ساعت اندازه‌گیری، انواع حسگرهای جابه‌جایی خطی، انواع میکرومتر، انواع کولیس، انواع صفحه صافی، تراز دقیق شامل تراز الکترونیک، تراز حبابی و کلینومتر و …
– معرفی و تشریح کاربرد انواع تجهیزات، دستگاه‌ها و ماشین‌های اندازه‌گیری مورد استفاده در آزمون‌های ابعادی و کنترل کیفیت ابعادی قطعات مهندسی شامل پروفیل پروژکتور، ویدئو پروژکتور، اتوکالیماتور، تداخل‌سنج لیزری، دستگاه گردی‌سنج، دستگاه زبری‌سنج، دستگاه کانتورسنج، میکرومتر نوری، میکروسکوپ نوری، ماشین اندازه‌گیری مختصات (CMM) و …
– مرور استانداردهای بین‌المللی و ملی تجهیزات اندازه‌گیری تشریح شده در دوره
– بررسی کلاس دقتی و عدم قطعیت تجهیزات اندازه‌گیری تشریح شده در دوره
– نحوه انتخاب تجهیزات اندازه‌گیری و سنجه‌ها بر اساس تلرانس قطعات
– ارائه نکات مهم در سیستم مدیریت تجهیزات اندازه‌گیری بر اساس استاندارد ISO 10012

پیش‌نیاز دوره:
– آشنایی با واژگان و مفاهیم اندازه‌گیری و مترولوژی

مدت دوره:
۲۴ ساعت

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برگزاری این دوره با کلینیک ماشین ابزار تماس بگیرید.