کد دوره: DM006

عنوان دوره: مترولوژی سطح و اندازه‌گیری زبری


کلیات دوره:
در این دوره آموزشی مفاهیم مختلف مربوط به سطوح مهندسی توصیف می‌شود. در ادامه مولفه‌های مختلف سطح از جمله زبری و پارامترهای متنوع آن بر اساس استانداردهای متداول بین‌المللی از جمله ISO 4287، ISO 4288، ISO 12085 و … تشریح می‌شوند و کاربردهای هر یک از این پارامترها نیز بررسی می‌شود. مرور اصول کارکرد تجهیزات اندازه‌گیری سطح و نحوه تنظیم پارامترها بر روی آن‌ها بخش پایانی این دوره آموزشی را تشکیل می‌دهد.

هدف دوره:
هدف این دوره، آشناسازی مخاطبان با انواع پارامترهای زبری سطح و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها می‌باشد.

مخاطبان دوره:
– مهندسان و تکنسین‌های آزمایشگاه‌های اندازه‌گیری ابعادی
– مهندسان و تکنسین‌های واحد کنترل کیفیت شرکت‌های مهندسی و سازمان‌های تولیدی
– مهندسان و تکنسین‌های واحدهای مترولوژی، تست و کالیبراسیون ماشین‌ابزار
– مهندسان و تکنسین‌های واحد ماشینکاری و تولید شرکت‌های مهندسی و سازمان‌های تولیدی
– کارشناسان شرکت‌های مهندسی و سازمان‌های تولیدی

خلاصه سیلابس دوره:
– مقدمه‌ای بر اهمیت زبری سطح و اندازه‌گیری صحیح آن
– تعریف سطح، انواع سطح و پروفیل سطح
– تعریف مولفه‌های سطح شامل زبری (roughtness)، اعوجاج (waviness) و فرم کلی سطح
– معرفی و تشریح نحوه نمایش زبری سطح بر روی نقشه‌های فنی قطعات بر اساس استاندارد ISO 1302
– تشریح روش‌ها و تجهیزات مختلف اندازه‌گیری زبری سطح بر اساس استاندارد ISO 3274
– معرفی و توصیف انواع پارامترهای پروفیل سطح بر اساس استاندارد ISO 4287 و پارامترهای موتیف بر اساس استاندارد ISO 12085
– تشریح نحوه انجام تنظیمات بر روی دستگاه‌های زبری‌سنج جهت انجام صحیح اندازه‌گیری بر اساس استانداردهای ISO 4288 و ISO 12085
– معرفی سنجه‌ها و استانداردهای مرجع مورد استفاده در کالیبره کردن دستگاه زبری‌سنج بر اساس سری استاندارد ISO 5436
– مرور کلی استانداردهای بین‌المللی و ملی کاربردی در اندازه‌گیری زبری سطح

پیش‌نیاز دوره:
– آشنایی با واژگان و مفاهیم اندازه‌گیری و مترولوژی
– آشنایی با نقشه‌خوانی فنی قطعات مهندسی

مدت دوره:
۸ ساعت

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برگزاری این دوره با کلینیک ماشین ابزار تماس بگیرید.